Alkmaar Taal Thuis is een initiatief dat taalles geeft aan nieuwkomers in Nederland. In samenwerking met Stichting de Zwaan is het initiatief met ongeveer veertig gemotiveerde vrijwilligers gestart op 11 juni 2020. Normaal gesproken zijn er iedere dinsdag en donderdag lessen in dit gratis taalcafé voor statushouders, vreemdelingen en vluchtelingen die de Nederlandse taal (beter) willen beheersen. En met verschillende lesmethoden. Niet alleen klassikaal maar ook één-op-één les speelt een belangrijke rol. Door de coronapandemie gaat dat nu  even anders. De lessen zijn online te volgen via videobellen. Zo kan iedereen blijven oefenen!

‘Vrijheid, blijheid, niets moet en alles mag!’

De vrijwilligers helpen op een gezellige en informele manier de nieuwkomers. Het motto van de les is ‘Vrijheid, blijheid, niets moet en alles mag!’ Dat betekent dat ze de deelnemers op verschillende manieren helpen. Zo krijgt de een hulp bij huiswerk en is de ander op zoek naar hulp bij het invullen van formulieren. En soms komt iemand simpelweg voor de gezelligheid of om door middel van spelletjes hun woordenschat te verbeteren. Door de nieuwkomers hierin de ruimte te geven zorgen ze ervoor dat iedereen op hun eigen manier hun taalbeheersing kan verbeteren.

Er is altijd ruimte voor extra persoonlijke aandacht. Met de één-op-één lessen is er aandacht voor het oefenen van gesprekken die in het dagelijks leven vaak nodig zijn. Een gesprek bij een dokter is hier een voorbeeld van. Soms is er ook aandacht nodig voor iets specifieks, zoals het oefenen van sterke werkwoorden. Dat kan allemaal dankzij de twintig vrijwilligers die online hard hun best doen om een groep van vijftien tot dertig personen te begeleiden. 

Voor nieuwkomers is deze begeleiding erg belangrijk. Sommigen willen namelijk graag weer studeren om een baan te krijgen en de Nederlandse taal spreken kan daar goed bij helpen. Voor anderen is deze extra aandacht belangrijk om een diploma in Nederland te behalen, omdat ze nog geen diploma hebben of deze ongeldig is in Nederland.

Iedereen is welkom

Wie deze nieuwkomers precies zijn? Iedereen is welkom! Mensen met een taalachterstand, statushouders, inburgeringscursisten, uitgeprocedeerden, iedereen die wil leren. Het doel van Alkmaar Taal Thuis is ervoor zorgen dat alle deelnemers zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. Ze geloven dat de samenleving een betere plek wordt wanneer je elkaar beter leert kennen. En dat dragen ze met passie!

Meer weten over het initiatief? Bezoek dan hun website op https://www.alkmaartaalthuis.nl/