Wie zijn wij?

Wij steunen kleinschalige projecten voor en door vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden.

Wie zijn wij

Wijdoenmee is een initiatief van verschillende samenwerkende partijen (fondsen, organisaties en particulieren) in Nederland. Het doel van de samenwerking is dat goede initiatieven voor vluchtelingen, statushouders, asielzoekers en ongedocumenteerden snel van de grond komen, zodat diegenen die het nodig hebben direct geholpen worden.

Hoe het begon

Wijdoenmee is op 1 mei 2016 van start gegaan op initiatief van de Haella Stichting en Fonds 1818.

Zij zagen hoeveel initiatieven er ontstonden om vluchtelingen, statushouders, asielzoekers en ongedocumenteerden te verwelkomen. Deze waren gebaat bij snelle en kleine financiering. Ook zagen ze hoe belangrijk het is om een positiever beeld van vluchtelingen in de samenleving stimuleren. Dit leidde tot de opzet van Wijdoenmee. Al snel sloten ook andere fondsen zich aan. 

De Haëlla Stichting is de penvoerder en projectbehandelaar namens de fondsen.