Missie

Samen zorgen we ervoor dat vluchtelingen zich, ongeacht hun status, welkom voelen in Nederland, en dat er in de samenleving een positiever beeld is van vluchtelingen.

Gebundelde krachten

In de maatschappij zijn veel initiatieven van en voor asielzoekers, vluchtelingen, ongedocumenteerden en statushouders die kleinschalig en dynamisch zijn en waarbij realisatie binnen een kort tijdsbestek belangrijk is. Regelmatig ontbreken de financiële middelen om direct aan de slag te kunnen gaan.

Een aantal vermogensfondsen heeft daarom de handen ineengeslagen en biedt deze initiatieven via Wijdoenmee de mogelijkheid om eenvoudig een aanvraag in te dienen. Daarmee proberen we op een snelle en betrokken manier initiatieven te stimuleren.