PARTicipate is een initiatief dat een positieve verandering bij vrouwen met een migratieachtergrond wil aanbrengen. Afgelopen jaar hielpen zij twintig vrouwen. Dit deden zij door groepjes te vormen voor de vrouwen met leuke activiteiten, zoals naailessen. Vrouwen die samen bezig zijn in een ander land, hebben veel steun aan elkaar. Ze helpen elkaar met dagelijkse dingen, zoals de Nederlandse taal en vragen over dagelijkse zaken. Het blijft toch moeilijk om een sociaal leven te hebben in een ander land. Dit kan voor isolatie zorgen. Samen helpt PARTicipate dit tegen te gaan. 

Samen breken de vrouwen hun isolatie

Naar een nieuw land komen brengt heel veel lastige dingen met zich mee. Waar je eerst een normaal sociaal leven had, kan het gebeuren dat je daar veel meer moeite mee krijgt in een ander land. Je spreekt de taal niet en dat maakt het moeilijk om activiteiten te vinden waar je mensen kan ontmoeten. Dit is jammer, want dat kan ervoor zorgen dat zij minder betrokken raken bij de maatschappij. Je hobby’s uitoefenen of werken in Nederland is opeens niet zo vanzelfsprekend. Het gebeurt dat migranten hun vaardigheden verliezen. Dat is zonde. Voor PARTicipate is het een drijfveer om dit tegen te gaan. 

Het is helaas nog steeds zo dat de werkloosheidscijfers lager zijn bij vrouwen met een migratieachtergrond. Dat kan anders, dachten ze bij PARTicipate. Met een stappenplan helpen ze vrouwen met een migratieachtergrond te betrekken bij de maatschappij. 

In geleidelijke stappen naar een baan

De basis van dit initiatief zijn de trainingen. Hierbij krijgen de vrouwen niet alleen de kans om hun sociale contacten te verbreden, maar  ze leren ook nieuwe vaardigheden. Met leerzame activiteiten ontdekken ze altijd wat nieuws dat belangrijk is in het werkveld. 

Helaas is het wel zo dat alleen de trainingen niet genoeg zijn. Met de trainingen wil PARTicipate vrouwen naast het sociale aspect en het leren van de vaardigheden, ook aanmoedigen naar een eerste baan. 

Dit is niet alles. Het is een proces om de vrouwen te betrekken bij de maatschappij. Er wordt een groep gemaakt van vrouwen die betrokken willen zijn bij de opzet van een duurzame sociale onderneming. Het gaat om vrouwen die workshops kunnen verzorgen aan mensen in de Gemeente Zaanstad. Denk hierbij aan workshops zingen, dansen, breien, naaien, koken, borduren of iets anders. Door zo een groep te vormen leren vrouwen veel verschillende vaardigheden om uiteindelijk goed werk te leveren. Dat is belangrijk om de stap te maken naar een baan in Nederland.

PARTicipate wil ook banen creëren voor vrouwen met een migratieachtergrond. Het is een lang proces om dit mogelijk te maken en daar zijn zij hard mee bezig. Er wordt gezocht naar bedrijven of organisaties die hun producten bij PARTicipate willen produceren. Dit kunnen verschillende producten zijn, zoals kleding. Dit kunnen de vrouwen al maken, omdat zij hoogwaardig hebben leren naaien bij de trainingen. Zo kunnen zij via PARTicipate werken in een vertrouwde omgeving. 

Samen participeren voor betere integratie

Wijdoenmee leverde hier een financiële bijdrage aan. Hier kon PARTicipate weer een stuk mee vooruit, want de bijdrage werd besteed aan verschillende onderdelen om dit proces een jaar lang mogelijk te maken. Het huren van een pand, de boodschappen voor de koffiepauzes en spullen voor de lessen, is waar de bijdrage aan besteed werd. 

Wij hopen bij Wijdoenmee dat dit initiatief bijdraagt om vrouwen met een migratieachtergrond een betere kans te geven in de Nederlandse samenleving.