Stichting Pamir is een organisatie die zich sinds 2003 inzet voor Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Om bij te dragen aan de bevordering van de integratie, organiseren ze verschillende landelijke projecten en activiteiten. Deze staan in het kader van informeren, participeren en een veilige en vertrouwde omgeving creëren voor Afghaanse vluchtelingen in Nederland. Hun religieuze of etnische achtergrond maakt hierbij niet uit!

Voor Stichting Pamir is het belangrijk om Afghaanse vluchtelingen te helpen. Om zo veel mogelijk bijdrage te leveren, benaderen zij ook mensen die het extra nodig hebben. Denk aan vrouwen, jongeren en werkzoekenden van Afghaanse afkomst. Dit gebeurt door aandacht te vragen via de krant, televisieprogramma’s en tijdens de interessante cursussen. Een ander mooi voorbeeld is het traject dat in het begin van de coronapandemie is begonnen: de Digitale Ontmoetingen.

Samen sterk tijdens de corona pandemie

De corona periode is voor veel mensen een zware tijd. Met allemaal beperkingen vanuit de overheid, is het voor velen moeilijk om zich niet verdrukt te voelen. Dit geldt ook voor nieuwkomers in Nederland. Het is natuurlijk moeilijker als je de taal nog niet zo goed beheerst of weinig contacten in Nederland hebt. Stichting Pamir wil voorkomen dat zij zich eenzaam gaan voelen. Samen met vrijwilligers organiseerde zij daarom digitale ontmoetingen. Zo kan iedereen in zijn eigen omgeving helemaal coronaproof contact houden met elkaar. Dat is nodig! Stichting Pamir helpt graag met het geven van informatie die nodig is voor nieuwkomers.

De digitale ontmoetingen bestonden uit drie onderdelen: ontmoetingen, themabijeenkomsten en digitale debatten over onderwerpen die zijn voorgesteld door de deelnemers.
De digitale ontmoetingen vonden een paar keer per maand plaats. Dat gold ook voor de themabijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten werden verschillende onderwerpen besproken, zoals: mentale gezondheid, het omgaan met stress of het voorkomen van huiselijk geweld. Samen praten over oplossingen, helpt veel mensen vooruit.

Pamir wijst Afghaanse vluchtelingen de weg

Met deze digitale ontmoetingen wijst Stichting Pamir zo veel mogelijk nieuwkomers de weg in de Nederlandse samenleving. Tijdens deze momenten moedigen zij hen aan om onderling verder te praten over verschillende onderwerpen. Dit vergroot de betrokkenheid en gevoel van vrijheid onder nieuwkomers. Iets wat Stichting Pamir wil stimuleren met de bijeenkomsten. En dat doen ze goed. Met deze digitale ontmoetingen, zijn al zo een 250 nieuwkomers geholpen!