De eerste maand van 2020 stond voor Stichting Diversiteitscentrum in het teken van “Nieuw jaar, Nieuwe kansen”. Dit project was in het leven geroepen om migranten, vluchtelingen en andere bewoners van Haarlemmermeer met elkaar in contact te brengen. Samen met Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Migranten, de gemeente Haarlemmermeer en verschillende migrantenorganisaties is het project tot leven geroepen.

Wat is Nieuw jaar, Nieuwe kansen?

Stichting Diversiteitscentrum merkte dat bewoners van Haarlemmer niet zoveel wisten over vluchtelingen. Daarnaast hing er een negatief beeld over hen. Stichting Diversiteitscentrum vond dat daar verandering in moest komen en bedacht een initiatief om diverse groepen dichter tot elkaar te brengen. Het gevolg? Op 17 januari 2020 vond het project “Nieuw jaar, Nieuwe kansen” plaats. 

Met dit project kregen verschillende groepen binnen Haarlemmermeer de kans hun verhaal te doen. Organisaties van vluchtelingen en migranten presenteerden zichzelf, om uit te leggen wat voor een werk zij verrichten. Er was veel contact tussen verschillende migrantenorganisaties, gemeenteraadsleden en mensen met een migranten en niet-migranten achtergrond. Na de presentaties was er ruimte voor iedereen om met elkaar in gesprek te gaan. Deze gesprekken zorgden voor wederzijds begrip. 

Het doel is bereikt

Met een opkomst van ruim honderd man, was deze dag een enorm succes! Maar liefst tweederde van de aanwezigen was een vluchteling. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers, was tussen de 30 en 55 jaar. Door de hoge opkomst, kregen de aanwezige migrantenorganisaties de gelegenheid om hun werk te tonen aan een breder publiek. De presentaties van de migrantenorganisaties waren duidelijk en voor iedereen te volgen. Het contact van alle bewoners binnen de regio Haarlemmermeer is door middel van dit initiatief bevorderd. Stichting Diversiteitscentrum kijkt dan ook terug op een geslaagde dag!